Spørgsmål 10:

Vil retten iagttage, at jeg indstillede parallelimporten den 29. november 2005?

FDV vil have nedlagt forbud mod mig, og det er svært, fordi anmodningen kom næsten et år
efter at jeg indstillede parallelimporten i henhold til mit løfte til foreningens medlemmer.

Det meningsløse forbud:

Jeg står ved mine løfter, og jeg står især ved løfter, når jeg bliver mødt med erstatningskrav, hvis jeg ikke overholder dem. Så naturligvis overholder jeg mine løfter til foreningens medlemmer, som har forbudt parallelimport. Det ændrer intet, at også fogedretten forbyder parallelimport.

Efter fogedforretningen den 29. november 2005:

Laserdiskens daværende medarbejder Mogens Vestergaard fik opgaven at pakke de nu forbudte film i kasser i Aalborg efter Mortens lister (se hans vidneerklæring og hans e-mail rapport). David og Kenn fjernede straks alle importerede film fra hylderne i København. Senerede sorteredes de forbudte film fra de øvrige, som så blev sat til salg igen (se Davids vidneerklæring).

Dagen efter udsendte jeg en nyhedsmail og forklarede, at det ikke længere er muligt at købe film fra USA, hvis samme film er udgivet i Danmark af et medlem af FDV (bilag H2). De forbudte film blev opbevaret i min kælder indtil den 16/7-2009, hvor jeg afleverede dem til Retten i Aalborg.

FDVs bekræftelse på dette:

Er det noget, jeg finder på? Så læs FDVs proceserklæring til Vestre Landsret (bilag C4):

"Det bestrides ikke, at der ikke er fremlagt dokumentation for at kærende i perioden fra den 29. november 2005 og frem til indlevering af forbudsrekvisition den 5. oktober 2006 har foretaget
fornyet parallelimport af titler, hvortil indkæredes medlemmer har rettighederne."

Dommernes problem i retssagen mod mig

Retsassessor Dorete Bager var vred over, at jeg havde gjort indsigelse over fogedforretningen. Hun mente, at det kunne være lige meget, om sagen var anlagt mod mig eller anpartsselskabet, når jeg ejede anpartsselskabet. På selve retsmødet i reparationssagen fremlagde FDV et nyt bilag: en faktura på den importerede film 101 Dalmatians II, som var købt et par dage forinden (bilag K4). FDV påstod, at det beviste, at min parallelimport fortsatte ufortrødent.
    Det viste sig bagefter, at FDV ikke havde kunnet finde ulovlige film på hjemmesiden, så de havde købt en film, der først havde været beslaglagt, og som var sat til salg igen, fordi FDVs rettigheder udløb. Retten i Aalborg skrev senere i retsbogen, at FDV opfordres til at bevise, at de havde rettighederne på det tidspunkt, hvor filmen blev købt (bilag O4), men det har de ikke gjort.

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013