Spørgsmål 11:

Vil retten iagttage, at jeg blev forhindret i at returnere de importerede film?

Jeg har fået et problem, fordi jeg hjalp retsassessor Dorete Bager under fogedforretningen. Efter FDVs forbud ville jeg sende filmene retur til leverandørerne. Det ville FDVs advokat Lars Segato ikke tillade. Han bad Dorete Bager om at beslaglægge filmene, og det gik hun sådan set med til. Men hun kunne ikke udpege de berørte film, for det forudsætter, at man ved, hvilke film, FDV har rettigheder til.
Det har vi registreret i Laserdiskens database, så jeg gik med til at gøre det for hende.

En kæmpe fejltagelse?

I årevis protesterede jeg mod det tåbelige i, at filmene skulle stå i min kælder i stedet for at blive sendt retur til leverandørerne. Jeg ville have fået 285.000 kr for dem, men FDVs advokat ville ikke tillade det. Og Dorete Bager gav FDV medhold.

Hvorfor var det en fejltagelse at hjælpe Dorete Bager? Jo, for hun skrev ikke i retsbogen, at jeg havde ønsket at returnere filmene, hvorefter FDV havde bedt hende forbyde det. Hun skrev ikke, at hun havde sagt ja til anmodningen om beslaglæggelse. Hun skrev kun, at jeg var gået med til selv at fjerne dem fra butikken og opbevare dem et andet sted. Her 7 ½ år efter, hvor filmene er værdiløse, nægter FDV at betale erstatning med henvisning til, at jeg selv gik med til aftalen.

Oversigt over min kamp for at få lov til at returnere filmene, mens de var noget værd

2 gange har FDV nedlagt påstand om, at filmene skal beslaglægges.
1 gang har FDV nedlagt påstand om, at jeg ikke må returnere filmene.
7 gange har FDV fastslået, at filmene er beslaglagt.
6 gange har jeg anmodet retten om at få lov til at returnere filmene.
0 gange har retten besvaret mine anmodninger.

Dommernes problem i retssagen mod mig

Vestre Landsrets håndtering af sagen er direkte ondskabsfuld. Den 23. december 2005 skrev jeg den første velbegrundede anmodning om at få lov til at sende filmene retur (bilag Q2). Flere anmodninger fulgte, men først den 14. september 2006 meddelte tre landsdommere, at de ikke ville tage stilling til beslaglæggelsen, fordi der kun står i retsbogen, at der er indgået en aftale. Var det nødvendigt at vente 9 måneder med at fortælle mig, hvad Dorete Bager havde skrevet i retsbogen? FDV havde selv gjort det klart, at jeg ikke måtte råde over filmene uden en skriftlig tilladelse fra fogedretten. Se hvor tydeligt på side 9 i FDVs svarskrift til landsretten (bilag T2).

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013