Spørgsmål 2:

Vil retten iagttage, at FDV på forhånd var orienteret om min parallelimport?

FDV lader som om, at det kom bag på dem, at de i 2005 fandt ud af, at jeg parallelimporterede dvd-plader fra USA. Faktum er, at jeg havde oritenteret både FDVs advokat og de enkelte medlemmer.

Min korrespondance med FDV efter lovens vedtagelse

Da kulturministeren fremsatte lovforslaget i 2002, sagde han, at det var EU, der stod bag. Det tvivlede jeg på, men jeg ville ikke have vrøvl med FDV, så jeg forsøgte at finde en praktisk løsning med FDVs advokater. Jeg udvekslede breve og e-mails med FDV fra den dag, loven blev vedtaget den 13. december 2002, indtil mit endelige tilbud til FDVs medlemmer den 12. februar 2003.

Mit brev til FDVs advokat Niels Bo Jørgensen (bilag A2):

Da loven trådte i kraft, indstillede jeg parallelimporten for en tid, mens jeg forsøgte at finde ud af, hvilke film FDV og dens medlemmer ville forbyde, men FDV ville ikke samarbejde. Den 9. februar 2003 skrev jeg til FDVs advokat Niels Bo Jørgensen om min utilfredshed over de manglende svar. Jeg satte den 17. februar 2003 som deadline og skrev, at jeg derefter ville genoptage distribution af importerede film, der ikke var omfattet af et identificerbart forbud.

Mit brev til FDVs medlemmer (bilag B2):

Jeg skrev til hvert enkelt medlem, at jeg ville respektere et forbud mod parallelimport. Det enkelte medlem skulle blot svare én gang. Derefter ville jeg ændre Laserdiskens hjemmeside, så forbudte titler derefter ikke mere kan bestilles hos Laserdisken.

Dommernes problem i retssagen mod mig

Mere end 2 1/2 år senere skrev Niels Bo Jørgensen til fogedretten, at han havde "opdaget", at Laserdisken solgte importerede film, og det skulle fogedretten hjælpe med at standse så hurtigt som muligt. Han bad fogedretten om at holde det hemmeligt for mig, fordi jeg nok ville flygte, hvis jeg fik at vide, at der var en retssag på vej. Han fortalte ikke, at jeg kun importerede de film, som medlemmerne IKKE havde forbudt.
    Fogedretten troede på ham og mødte uden varsel og kopierede mine regnskaber. Grundlaget viste sig at være en fed løgn, men nu er det sket, og FDV har fået regnskaberne. Mine breve har været fremlagt for retten siden 2005, men ikke én eneste dommer har taget hensyn til dem.

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013