Spørgsmål 4:

Vil retten iagttage, at det var let for medlemmerne at undgå parallelimport?

Mit krav til FDVs medlemmer var beskedent. En enkelt mail eller et brev var nok.
Så ville jeg respektere et forbud for hele medlemmets rettighedsbibliotek.

Jeg var ret præcis i mit krav til FDVs medlemmer (bilag B2):

Jeg ønsker blot et JA eller NEJ på spørgsmålet:
Ønsker De at forbyde Laserdisken at udbyde parallelimporterede
eksemplarer af DVD-plader, hvortil De har danske distributionsrettigheder?
Et enkelt JA vil blive respekteret for hele Deres rettighedsbibliotek.

Medlemmernes reaktion

Den 17. februar 2003 svarede SF Film "JA" i et brev (bilag C2), og den 4. marts 2003 svarede Scanbox i en e-mail (bilag D2). De øvrige medlemmer valgte IKKE at gribe ind, og derfor blev jeg naturligvis ved med at parallelimportere film, som de havde danske rettigheder til.

Dommernes problem i retssagen mod mig

Problemet er det sædvanlige: Fogedretten fik ikke noget at vide af FDVs advokat, og nu hvor mine regnskaber er udleveret til FDV, er det svært at rette fejlen. Det er lettere for dommerne at blive ved med at lade som om, at import er forbudt - punktum. FDV har høj status i systemet, og det er svært for dommerne at sluge, at FDVs overfald på Laserdisken var planlagt.

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013