Spørgsmål 8:

Vil retten iagttage, at jeg informerede både byretten og landsretten om fejlen?

I den anden rekvisition til fogedretten - den, der skulle rette fejlen i den
første rekvisition - påstod FDV, at jeg havde undladt at give besked om fejlen.

Sådan opdagede jeg fejlen

Jeg opdagede fejlen, da jeg efter fogedforretningen gennemgik kendelsen med min advokat Per Christensen. Vi gik ikke så højt op i det, for det var mere iøjnefaldende og betydningsfuldt, at FDV havde skiftet mening i det vigtige spørgsmål om ophavsretslovens fortolkning.

I januar gennemgik jeg årsregnskaberne med min revisor, både regnskabet for min personlige virksomhed og regnskabet for Laserdisken ApS, som var tomt og på vej til at blive opløst. Jeg spurgte om forskellen. "Principielt er det to helt forskellige ting", sagde han, men henviste til min advokat for en vurdering af betydningen i retssagen. Min advokat anbefalede, at jeg fokuserede på FDVs kovending om lovens fortolkning. Han tilføjede, at det var korrekt at give retten besked.

Først gjorde jeg opmærksom på fejlen til Retten i Aalborg

Ifølge retsplejeloven skal formalitetsindsigelser gøres gældende i svarskriftet, dvs. det første svar til retten efter en stævning. Jeg indledte svarskriftet med at gøre opmærksom på fejlen (bilag S2).

Derefter beskrev jeg ejerforholdene for Vestre Landsret

Jeg havde appelleret til landsretten og bedt om at få lov at forklare mig, men det blev afvist. Jeg sendte da en skriftlig forklaring, og i første punkt redegjorde jeg for ejerforholdene (bilag C3).

Dommernes problem i retssagen mod mig

Det har undret mig, hvor åbenlyst FDVs advokater lyver. I mit processkrift om FDVs kovendinger er gennemgået 17 løgne og holdningsændringer, men der er tilsyneladende ingen grænser for rettens tillid til FDV. En hvilken som helst løgn kan risikere at blive lagt til grund. FDV har anført, at jeg ikke sagde noget før den 25. september 2006, hvor min advokat bad om at få regnskaberne tilbageleveret (bilag N3). Og det lagde fogedretten til grund, selvom jeg havde informeret både byretten og landsretten. Det tyder på, at retten kun læser FDVs indlæg.

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013