Spørgsmål 9:

Vil retten iagttage, at "forbudt-programmet" forhindrer forbudt parallelimport?

Med retssagen prøver FDV at ramme importen af de film, de IKKE har rettigheder til. De vil gøre
det så svært at undgå forbudt parallelimport, at jeg tvinges til HELT at holde op med at importere.

Sådan redder Laserdisken specialimporten

Det handler ikke kun om, at jeg tager Johan Schlüters løfte til Kulturudvalget alvorligt, forsikringen om, at loven ikke forbindrer specialimport. FDV kan anlægge sag om krænkelser af rettigheder, de selv har, men ikke specialimport. Men ved at nægte at oplyse, hvad de har rettigheder til, prøver de at tvinge Laserdisken til at opgive AL import.

Laserdiskens løsning er elegant, men arbejdskrævende. Som jeg lovede, registrerer vi selv (især min medarbejder David) de danske dvd-udgivelser i vores database med angivelse af den danske distributør. Min IT-medarbejder Morten har udviklet et program, der ser på relationerne mellem importerede de film og dem, der udgives i Danmark af FDVs medlemmer. Programmet forhindrer, at de samme film importeres fra USA, men de øvrige film, som ikke udgives af FDVs medlemmer, tilbydes på hjemmesiden. Læs Davids vidneerklæring. Læs Mortens vidneerklæring.

Forbudt-programmets succes

Laserdiskens registreringsarbejde er velkendt i branchen. DVD-magasinet Alt-om-DVD benyttede vores registreringer til at udarbejde release-lister i magasinet (se redaktørens vidneerklæring). Vi har brugt programmet i over 10 år, og FDV har endnu ikke påvist fejl.

Dommernes problem i retssagen mod mig

Det er uklart, hvorfor dommerne ikke vil forholde sig til forbudt-programmet. Jeg kan konstatere, at ingen har gjort det endnu, selvom vidneerklæringerne med beskrivelserne af virkemåden går helt tilbage til 2006. Faktisk er det bizart, at Dorete Bager stolede på mig (og dermed på forbudt-programmet), da vi gennemførte beslaglæggelsen for hende. David og Morten møder begge i retten tirsdag den 14. maj 2013 for at forklare det for dommerne. Måske det gør en forskel?

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013