An unknown error occurred:
UnexpectedClosure
INCLUDEFORM
!

[/!]
 
0.00 kr
Kurven er tom
Til kassen

Log ind

Nyhedsmail
Følg din ordre
FAQ
Sitemap

Videobranchen (FDV)
mod
Laserdisken

Tilmeld dig Laserdiskens særlige mail-service om udviklingen i retssagerne.

E-mail:
Klik her, hvis du vil afmeldes igen


Sagerne BS 7-50/2007 og BS 7-235/2007

Domsforhandling 13-15. maj 2013

Processkrifter og dom
Vidneerklæringer
Fremlagt dokumentation til processkrifterne

1. Processkrifter og dom

FDVs sammenfattende processkrift (20 sider)
FDVs supplement til processkriftet (4 sider)
Laserdiskens processkrift 1: Betydningen af sagsøgers formelle fejl (2 sider)
Laserdiskens processkrift 2: Ejerforholdene og informationerne herom (7 sider)
Laserdiskens processkrift 3: Påstanden om fogedforbud (8 sider)
Laserdiskens processkrift 4: Påstanden om erstatning for beslaglagte film (10 sider)
Laserdiskens processkrift 5: Sagsøgers skiftende holdninger (11 sider)
Laserdiskens processkrift 6: Konflikten med domstolene (6 sider)
Laserdiskens processkrift 7: Konkurrencen "13 rigtige" (8 sider)
Laserdiskens processkrift 8: Betydningen af ophavsretslovens fortolkning (12 sider)
Laserdiskens processkrift 9: Den rette løsning (2 sider)

FDVs påstandsdokument, 11/4-2013 (15 sider)
Laserdiskens påstandsdokument, 22/4-2013 (8 sider)

Byrettens dom, 15/7-2013 (52 sider)
Laserdiskens ankestævning, 25/7-2013 (3 sider)
Laserdiskens processkrift vedrørende hjemvisning til byretten, 23/8-2013 (26 sider)

2. Vidneerklæringer

Hans Kristian Pedersen, partsforklaring om forløbet før fogedforretningen den 29/11-2005
Hans Kristian Pedersen, partsforklaring om fogedforretningens forløb den 29/11-2005
Hans Kristian Pedersen, partsforklaring om forløbet efter fogedforretningen den 29/11-2005

  1. Journalist Lars Borberg, 20/4-2013  (om fogedforretningens forløb)
  2. Advokat Anders Hjulmand, 22/4-2013  (om fogedforretningens forløb)
  3. Advokat Per Christensen, 19/4-2013  (om fogedforretningens forløb og formalitetsfejlen)
  4. Kunstmaler Mogens Vestergaard, 13/4-2013  (om fogedforretningens forløb)
  5. Webudvikler Morten Dam Madsen, 20/4-2013  (om fogedforretningens forløb)
  6. Filmmedarbejder David Bjerre, 21/4-2013  (om fogedforretningens forløb)
  7. Butiksassistent og indkøber Niels Ole Pedersen, 22/4-2013  (om aftalen med Paramount)
  8. Freelance journalist Peter Risby Hansen, 19/4-2013  (om Laserdiskens registreringer)
  9. Teknisk chef Anders Madsen, 15/4-2013  (om baggrunden for salget af 101 Dalmatians II)
10. Direktør Jakob Axel Nielsen, 12/4-2013  (om baggrunden for Laserdisken ApS)
11. Revisor Jørn E. Hansen, 20/4-2013  (om Laserdisken ApS og informationerne herom)
12. Revisor Jakob Christensen, 19/4-2013  (om Laserdisken ApS og formalitetsfejlen)
13. Advokat Henrik Karl Nielsen, 19/4-2013  (om retsmøde 2, forbudt-programmet og telefonmøderne)
14. Direktør Bent Ove Rasmussen, 12/4-2013  (om Paramounts og Universals indtjening)

3. Fremlagt dokumentation til processkrifterne:

 1. Laserdisken ApS og Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen
 2. Lovgivning og vejledning vedr. en stævning
 3. Laserdiskens information om ejerforholdene før fogedforretningen
 4. Laserdiskens korrespondance med FDV og dens medlemmer efter lovændringen
 5. Faktiske omstændigheder vedr. fogedforretningen den 29. november 2002
 6. Dokumenter vedr. sag 1 (Laserdisken ApS)
 7. Dokumenter vedr. justifikationssag 1 (Laserdisken ApS)
 8. Dokumenter vedr. fogedsag II (reparationssagen)
 9. Dokumenter vedr. justifikationssag II (reparationssagen)
 10. Særligt vedr. 101 Dalmatians II
 11. Særligt vedr. de beslaglagte film
 12. Infosoc-direktivet og gennemførelsen i ophavsretsloven
 13. Betydningen af konkurrence og ophavsretslovens fortolkning
 14. Øvrigt
 15. Juridisk litteratur og retspraksis
 16. Retsplejeloven ifølge Karnov

* efter dokumentets navn betyder, at kun uddrag af dokumentet er medtaget

Laserdisken ApS og Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen

Bilag A131/12-2004Hans Kristian Pedersens momsoplysninger for 20041
Bilag B106/01-2005Skatteankenævnet om forskellen på et selskab og en person *2-3
Bilag C101/03-2005Skatteankenævnets godkendelse af virksomhedsordningen *4
Bilag D119/11-2005Laserdisken til Skat om opløsningen af Laserdisken ApS5

Lovgivning og vejledning vedr. en stævnings parter

Bilag E1Lov om anpartsselskaber *6
Bilag F1Momsloven *7-8
Bilag G1Lov om Det Centrale Virksomhedsregister *9
Bilag H1Lov om tjenester i informationssamfundet (E-handelsloven) *10-11
Bilag I1Danmarks domstoles hjemmeside: Hvem kan være part?12
Bilag J1Domstolsstyrelsens vejledning vedr. stævningsblanket *13

Laserdiskens information om ejerforholdene før fogedforretningen

Bilag K115/07-2005FDVs bilag 2-3 til fogedretten: hjemmesiden14-18
Bilag L115/07-2005FDVs bilag 4 til fogedretten: fakturaen19
Bilag M1Homepage af www.cvr.dk20
Bilag N115/07-2005CVR-registrets svar på søgning på 1019424521
Bilag O115/07-2005DK-Hostmaster om domænet laserdisken.dk22
Bilag P107/09-2005Paramounts faktura før Laserdiskens e-mail til Paramount23
Bilag Q112/09-2005Laserdiskens e-mail til Paramounts repræsentant om cvr-nr24
Bilag R109/11-2005Paramounts faktura efter Laserdiskens e-mail til Paramount25

Laserdiskens korrespondance med FDV og dens medlemmer efter lovændringen

Bilag S102/07-2002FDVs medlemsfortegnelse26
Bilag T113/12-2002Laserdisken til FDV: Forligsforslag27-28
Bilag U127/12-2002Laserdisken til FDV om registrering af forbudte film29
Bilag V106/01-2003FDVs løfte om medlemmernes holdning v/Torben Steffensen30
Bilag X107/01-2003Laserdisken til FDV: Præcisering af de forbudte film31
Bilag Y115/01-2003Sandrew Metronome er IKKE rettighedshaver32
Bilag Z105/02-2003FDV til Laserdisken: Kontakt de enkelte medlemmer33
Bilag A209/02-2003Laserdisken til FDV v/advokat Niels Bo Jørgensen34
Bilag B212/02-2003Laserdisken til FDVs enkelte medlemmer om forbud35
Bilag C217/02-2003SF Film til Laserdisken: Forbud mod parallelimport36
Bilag D204/03-2003Scanbox til Laserdisken: Forbud mod parallelimport37
Bilag E207/04-2003Laserdisken til Scanbox om release-informationer38

Faktiske omstændigheder vedr. fogedforretningen den 29. november 2002

Bilag F230/11-2005Nordjyske Stiftstidende: Razzia mod Laserdisken39
Bilag G230/11-2005Medarbejder Mogens Vestergaards morgenrapport40
Bilag H230/11-2005Laserdiskens nyhedsbrev til ca. 10.000 abonnenter41
Bilag I202/12-2005Advokat Per Christensen om samtalen med Dorete Bager42
Bilag J208/12-2005Laserdisken til Per Christensen: Dagsorden for møde43
Bilag K211/12-2005Kronik om fogedforretningen og beslaglæggelsen44
Bilag L210/01-2006Laserdisken til Per Christensen om "rette part"45
Bilag M218/01-2006Advokat Casper Nørgaards svar om "rette part"46-47

Dokumenter vedr. sag I  (Laserdisken ApS)

Bilag N211/10-2005FDVs forbuds- og bevissikringsrekvisition I48-56
Bilag O229/11-2005Fogedrettens kendelse I57-63
Bilag P213/12-2005FDVs justifikationsstævning I64-72
Bilag Q223/12-2005Laserdisken til Vestre Landsret om at returnere filmene73
Bilag R223/12-2005Laserdiskens uddybende kæreskrift til Vestre Landsret74-89
Bilag S223/01-2006Laserdiskens svarskrift til Retten i Aalborg *90
Bilag T224/01-2006FDVs svarskrift til Vestre Landsret *91-95
Bilag U228/01-2006Laserdiskens brev til Vestre Landsret om svarskriftet96
Bilag V209/03-2006FDVs duplik til Vestre Landsret97-103
Bilag X210/03-2006Laserdiskens processkrift til Vestre Landsret *104-106
Bilag Y230/03-2006Vestre Landsrets afvisning af mundtlig forhandling107-108
Bilag Z203/04-2006Laserdiskens rykker for svar til Vestre Landsret109
Bilag A312/07-2006David Bjerres forklaring til Vestre Landsret110
Bilag B312/07-2006Morten Dam Madsens forklaring til Vestre Landsret111-112
Bilag C313/07-2006Hans Kristian Pedersens forklaring til Vestre Landsret *113
Bilag D313/09-2006FDV til Vestre Landsret om EF-domstolens dom114
Bilag E314/09-2006Vestre Landsrets kendelse, sag I115-119
Bilag F329/01-2007FDVs processkrift om "rette part"120-123
Bilag G307/03-2007Retten i Aalborg: Kun Laserdisken ApS er sagsøgt124-125
Bilag H328/03-2007FDVs proceserklæring om Laserdisken ApS som sagsøgt126
Bilag I323/05-2007FDV til Østre Landsret om "rette part" *127-128
Bilag J325/09-2007Retten i Aalborg, sag I: Dom vedrørende "rette part"129-133
Bilag K303/10-2007Østre Landsrets kendelse, ophævelse af bevissikringen134-136
Bilag L304/02-2008Laserdisken til Retten i Aalborg om domsforhandlingen137
Bilag M305/03-2008Retten i Aalborg, sag I: Dom om bevissikring138-142

Dokumenter vedr. fogedsag II  (reparationssagen)

Bilag N325/09-2006Advokat Henrik Karl Nielsens anmodning til fogedretten143-144
Bilag O326/09-2006FDV til Retten i Aalborg om "rette part"145-146
Bilag P329/09-2006FDV til Retten i Aalborg om "rette part" *147
Bilag Q329/09-2006FDV til Henrik Karl Nielsen om "rette part"148-149
Bilag R301/10-2006Laserdisken til fogedretten om "rette part" *150-151
Bilag S305/10-2006Fogedretten til Laserdisken om "rette part"152
Bilag T305/10-2006FDVs forbuds- og bevissikringsrekvisition II153-162
Bilag U310/10-2006Redaktør Peter Risby Hansens forklaring til fogedretten163
Bilag V312/10-2006Henrik Karl Nielsen til fogedretten om regnskabsmaterialet164
Bilag X304/12-2006FDVs replik til fogedretten165
Bilag Y311/12-2006Fogedrettens kendelse II, bevissikring166-170
Bilag Z314/01-2007Kronik om det meningsløse ved at indhente samtykke171
Bilag A419/01-2007Fogedrettens kendelse II, forbud172-180
Bilag B402/05-2007FDVs svarskrift til Vestre Landsret *181-182
Bilag C410/09-2007FDV til Vestre Landsret: Proceserklæring *183-184
Bilag D408/10-2007Vestre Landsrets kendelse, sag II185-187

Dokumenter vedr. justifikationssag II  (reparationssagen)

Bilag E411/03-2008FDV til Retten i Aalborg: Dette er justifikationssager188-189
Bilag F401/07-2009FDV processkrift I: Bevissikringstidspunktet *190-191
Bilag G407/01-2011Fogedretten til Laserdisken om forbuddets overholdelse192
Bilag H406/06-2012Byretten om påstanden om ophavsretslovens fortolkning193-194

Særligt vedr. 101 Dalmatians II

Bilag I417/11-1989Eksempler på licensaftaler og deres tidsbegrænsninger195-198
Bilag J429/11-2005Side 15, liste over dvd-plader fjernet fra butikkens hylder *199
Bilag K408/12-2006Laserdiskens faktura på 101 Dalmatians II200
Bilag L411/12-2006Buena Vistas hjemmeside om 101 Dalmatians II201-203
Bilag M412/12-2006Laserdisken til fogedretten om 101 Dalmatians II204
Bilag N401/03-2007Erklæring fra indkøber Anders Madsen, Proshop ApS205
Bilag O424/03-2009Retsbogen om dokumentation for 101 Dalmatians II *206-207
Bilag P427/03-2009Laserdisken om dokumentation for 101 Dalmatians II208
Bilag Q406/04-2009Retten i Aalborg om dokumentation for 101 Dalmatians II209

Særligt vedr. de beslaglagte film

Bilag R405/10-2006FDV til Retten i Aalborg om de beslaglagte film210
Bilag S406/03-2007Nordjyske Stiftstidende: Bondefanget af byretten211
Bilag T418/04-2007Laserdisken til retspræsidenten for Retten i Aalborg212-213
Bilag U427/11-2007FDVs pris for at tillade frigivelse af de beslaglagte film214-215
Bilag V429/11-2007Laserdisken til fogedretten om opbevaring af filmene216
Bilag X402/12-2007Fogedretten til FDV om beslaglæggelse fortsat er påkrævet217
Bilag Y416/07-2009Opgørelse over de beslaglagte film218-247
Bilag Z417/07-2009Nordjyske Stiftstidende: Butiksejer stævner retten248-249

Infosoc-direktivet og gennemførelsen i ophavsretsloven

Bilag A526/04-1994Kommissionen om konsumption af spredningsretten250
Bilag B510/12-1997Kommissionens forslag til infosoc-direktivet251-253
Bilag C528/01-1999Europa-parlamentets betænkning om infosoc-direktivet *254-255
Bilag D516/08-2000Kulturministeriet vedrørende et fremtidigt importforbud256
Bilag E522/05-2001Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF *257-258
Bilag F511/06-2001EU-kommissær Mario Monti om importbegrænsninger *259-260
Bilag G502/10-2002Lovforslag nr. L 19: Gennemførelse af infosoc-direktivet *261-263
Bilag H521/10-2002Laserdiskens pressemeddelelse om importforbuddet264
Bilag I523/10-2002Folketingets førstebehandling af lovforslag L19 *265-271
Bilag J526/10-2002Berlingske Tidende: Det kulturelle jerntæppe272
Bilag K529/10-2002Kulturministeriets notat om den ophavsretlige eneret273-278
Bilag L529/10-2002FDV v/advokat Johan Schlüter til Kulturudvalget *279-281
Bilag M507/11-2002Kulturministerens kommentarer til Johan Schlüters brev282
Bilag N513/11-2002Ekspertmødet i Kulturudvalget *283-286
Bilag O518/03-2005Kommissionens skriftlige indlæg, sag C-479/04 *287-291
Bilag P520/01-2006EF-domstolens retsmøderapport, sag C-479/04 *292-293
Bilag Q504/05-2006Generaladvokatens opfattelse af konsumption *294-295
Bilag R518/01-2007Kulturministeren til Per Clausen, ny opfattelse296-298
Bilag S514/03-2008Byrettens kendelse, henvisning af fortolkningsspørgsmål299-301
Bilag T507/10-2008Vestre Landsrets dom om lovens fortolkning *302-303
Bilag U503/05-2010Højesterets dom om ophavsretslovens fortolkning304-305
Bilag V515/10-2012Ophavsretsadvokaten Peter Schønning *306

Betydningen af konkurrence og ophavsretslovens fortolkning

Bilag X51991KonkurrenceNyt 13/1991 og 13/1992 *307-309
Bilag Y508/06-2005Konkurrenceredegørelse 2005 *310-311
Bilag Z513/04-2007Børsen: De høje forbrugerpriser *312
Bilag A617/07-2008MSN Penge: Danskerne snydes for dollarfesten313
Bilag B618/12-2008Danmarks Statistik: Danmark har de højeste priser *314-316
Bilag C619/12-2011Ritzau: 140.000 kr om året for en børnefamilie317

Øvrigt

Bilag D627/09-2006FDVs bilag 7: DanDomain om laserdisken.com *318
Bilag E629/09-2006Anmodning til FDV om parallelimport af Brazil319
Bilag F601/12-2006Fornyet anmodning til FDV om parallelimport af Brazil320
Bilag G616/03-2008Fyns Stiftstidende: Knivstikker går fri efter politifejl321
Bilag H603/06-2009Henrik Karl Nielsen opgiver at få svar fra FDV322
Bilag I62009Advokaten 2/2009: Nem adgang til fogedforbud...323-326

Juridisk litteratur og retspraksis

Bilag J61973Retsplejerådets betænkning 698/1973, rettens ledelse *327-331
Bilag K61976Retsplejerådets betænkning 773/1976, henvisning *332-333
Bilag L61987Retsplejerådets betænkning 1107/1987, arrest og forbud *334-337
Bilag M61989Folketingstidende 1988-89 A, rettens ledelse *338-340
Bilag N61992Retten i Aalborg: Realistisk håndtering af forbud341
Bilag O61993U.1993.792V: Byrettens vejledningspligt342-343
Bilag P61993EU-Karnov: Immaterialret contra Konkurrenceret *344-345
Bilag Q61994Den Europæiske Menneskeretskonvention kommenteret *346-349
Bilag R61994U.1994.753V: Skelnen mellem juridiske personer350-351
Bilag S61998VL: Fogedforretning ophæves og hjemsendes352
Bilag T61999U.1999.1142Ø: Grundlaget for et forbud er afgørende *353-355
Bilag U62000Retsplejerådets betænkning 1385/2000, bevissikring *356-358
Bilag V62000Forslag til Lov om bevissikring med bemærkninger *359-362
Bilag X62004U.2004.717Ø: Skelnen mellem juridiske personer363-365
Bilag Y62005U.2004.2532Ø: Forbud nægtet på grund af passivitet *366
Bilag Z62005U.2005B.10: Bevissikring - udvalgte problemstillinger *367-368
Bilag A72006Retsplejerådets betænkning 1479/2006, vejledningspligt *369-372
Bilag B72008Justitsminister Lene Espersen: Om et retssamfund373
Bilag C72010VL: Intet krav om selvstændig påstand om bevissikring374-376

Retsplejeloven ifølge Karnov

Bilag D7Retsplejelovens § 339: Rettens ledelse og vejledning377-378
Bilag E7Retsplejelovens § 641: Fogedforbud379-380
Bilag F7Retsplejelovens § 642: Fogedforbud381-382
Bilag G7Retsplejelovens § 653c: Bevissikring383
 
Tlf: (+45) 98 13 22 22      mail@laserdisken.dk      CVR: 10 19 42 45