Spørgsmål 1:

Vil retten iagttage, at der er flere fortolkninger af ophavsretsloven?

Striden handler i virkeligheden om ophavsretslovens fortolkning, idet FDV har fortrudt den lempelige fortolkning, som advokat Johan Schlüter beroligede Kulturudvalget med, da lovforslaget blev behandlet.

De to fortolkninger og FDVs manipulation af fogedretten:

FDV gik til fogedretten, hvor de kunne redegøre for mine "forbrydelser", uden at jeg fik noget at vide. FDVs advokat lod som om, at loven forbyder parallelimport, og at min parallelimport derfor var ulovlig. Loven kan imidlertid også fortolkes sådan, at loven giver ophavsmanden en ret til at forbyde parallelimport. Så er parallelimport ikke forbudt, før ophavsmanden vælger at gribe ind.

FDVs advokat Johan Schlüter skrev til Kulturudvalget den 29. oktober 2002 (side 4 i bilag L5):

"Begrebet "parallelimport" forudsætter endelig, at der findes en enerettighedshaver i importlandet, som i givet fald kan og vil gribe ind over for importen. Er der i importlandet (Danmark) ikke en sådan rettighedshaver, vil der ikke være noget grundlag for at forbyde importen. Dette vil i sagens natur kunne have særlig betydning for smalle udgivelser på såvel film- som musikområdet."

Johan Schlüter fortalte derefter Kulturudvalget den 13. november 2002 (side 17 i bilag N5):

"Om specialimport: Er der tale om specialimport, hvor der ikke er nogen rettighedshaver i landet,
er det klart, at man kan importere. Så er det ikke noget problem, for der er ingen til at forbyde det."

Baggrunden for hans brev og forklaring er, at Folketingets partier var modstandere af et forbud mod import, og han var bange for, at Enhedslistens forslag om helt at fjerne bestemmelsen om import ville blive vedtaget (læs debatten i Folketinget her).

Dommernes problem i retssagen mod mig

Der er forskel på, om loven forbyder import, eller om ophavsmænd får tildelt en ret til at forbyde import i bestemte situationer, men der gik lang tid, før jeg fik adgang til at udtale mig. Retten nåede at udlevere mine regnskaber til FDV, før det gik op for dommerne, at striden reelt handler om lovens fortolkning. Selvom jeg allerede i 2005 fremlagde de to bilag, har ingen dommer endnu iagttaget Johan Schlüters forklaringer til Kulturudvalget. Det reelle spørgsmål i retssagen er, om dommerne er klar til at acceptere, at striden er opstået, fordi FDV skiftede mening.

Klik her for det særlige processkrift om betydningen af ophavsretslovens fortolkning.

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013