Spørgsmål 3:

Vil retten iagttage, at mit brev til medlemmerne fulgte Johan Schlüters fortolkning?

FDV lader som om, at import fra USA er forbudt - punktum. Men faktisk kaldte FDVs advokat Johan Schlüter det selv den fortolkning for en misforståelse. To gange forsikrede han Kulturudvalget, at specialimport (altså film, der ikke udgives i Danmark) ikke berøres af loven.

Jeg gentager hans brev til Kulturudvalget den 29. oktober 2002 (side 4 i bilag L5):

"Begrebet "parallelimport" forudsætter endelig, at der findes en enerettighedshaver i importlandet, som i givet fald kan og vil gribe ind over for importen. Er der i importlandet (Danmark) ikke en sådan rettighedshaver, vil der ikke være noget grundlag for at forbyde importen. Dette vil i sagens natur kunne have særlig betydning for smalle udgivelser på såvel film- som musikområdet."

Jeg spurgte de rettighedshavere, som "kunne" gribe ind, om de også "ville" gribe ind!

Jeg sørgede for, at min import opfyldte de betingelser, som Johan Schlüter selv havde beroliget Kulturudvalget med. Jeg spurgte alle medlemmerne af FDV, om de ville forbyde importen, og jeg respekterede deres forbud. Det sagde FDVs advokat naturligvis ikke til fogedretten, men hvorfor har domstolene i de efterfølgende 7 1/2 år lukket øjnene?

Dommernes problem i retssagen mod mig

Problemet er, at monopolerne med stort held har forhindret konkurrence i Danmark, der er blevet det dyreste land i EU. I mange mange år har dommerne støttet disse monopolers kamp mod de små konkurrenter uden at vide, at det var forkert. Kun fordi jeg deltog på mødet i Kulturudvalget, har jeg indsigt i baggrunden for loven. Det er måske pinligt for domstolene at indrømme fejlen?

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013