Spørgsmål 5:

Vil retten iagttage, at FDV ventede i 2 år og 241 dage med at reagere?

FDVs advokat Niels Bo Jørgensen sendte den første rekvisition til fogedretten den 11. oktober 2005. Det var 2 år og 244 dage efter, at jeg selv havde fortalt ham, at jeg ville genoptage parallelimport af film, der ikke var forbudt af medlemmerne, og 2 år og 241 dage efter mit brev til medlemmerne.

For nem adgang til fogedretten?

Måske ligger problemet i virkeligheden i loven, der gør det muligt for en forening som FDV at få adgang til fogedretten uden at den, det går ud over, er til stede. Niels Bo Jørgensen lod som om, at han lige havde opdaget, at jeg solgte parallelimporterede film, og da jeg hverken var til stede på mødet i fogedretten eller fik tilsendt rekvisitionen, kunne jeg ikke tilbagevise denne løgn, før han havde fået et stort forspring - så stort faktisk, at retten nu er uvillige til at rette fejlen.

Den lette adgang til fogedretten er blevet behandlet af Clement Salung Petersen fra Københavns Universitet. I en ph.d.-afhandling konkluderede han, at den nemme adgang til fogedretten går ud over retssikkerheden, og at afgørelser i fogedretten bliver til på et for spinkelt grundlag (bilag I6).

Dommernes problem i retssagen mod mig

Tilsyneladende har dommerne allerede stemplet mig som forbryder og FDV som helt. Formålet med fogedretten er, at man kan gribe ind hurtigt mod oplagte forbrydelser. Det er en betingelse, at det er nødvendigt, at det skal gå hurtigt. Østre Landsret har f.eks. afvist en fogedsag, der var anlagt 8 måneder efter, at krænkelsen blev opdaget. Man kan ikke både påstå, at det er vigtigt, at det skal gå hurtigt, og selv være sløv i optrækket. 2 år og 244 dage er sikkert rekord.

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013