Spørgsmål 6:

Vil retten iagttage, at angrebet er baseret på en anden fortolkning af loven?

Jeg har forsikret både FDV og medlemmerne om, at jeg ville respektere meddelte forbud - selv meget generelle forbud. Men det er slet ikke manglende overholdelse af mit løfte, jeg er anklaget for. Retssagen er baseret på et krav om, at jeg skal fremvise en særlig tilladelse til at importere.

Byrettens spinkle anerkendelse af en anden fortolkningsmulighed:

Først i 2010 erkendte den første dommer i sagen, at der er uenighed om lovens fortolkning. Han slog det imidlertid hen og har udelukkende lagt vægt på kulturministeriets beskrivelser af loven som et forbud. Vestre Landsret har endnu ikke anerkendt, at der findes mere end én fortolkning.

Dommernes problem i retssagen mod mig

Det er svært at finde på nyt at skrive her. FDV har været gode til at markedsføre sig selv som lovens vogtere i kampen mod videopirater, og det budskab har dommerne slugt råt. De skelner ikke mellem piratkopier og film, som er udgivet af deres konkurrenter. I FDVs sager har jeg ikke mødt en eneste dommer, som har forstået forskellen på de to fortolkninger, og det er ulykkeligt for det danske samfund. Det er nemlig i høj grad misbruget af ophavsretsloven, der er skyld i de høje danske forbrugerpriser og den svage danske konkurrenceevne.

Læs om betydningen af ophavsretslovens fortolkning i det særlige processkrift herom.

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013