Spørgsmål 7:

Vil retten iagttage, at Laserdisken ikke fremstår som et anpartsselskab?

Denne retssag er anlagt for at reparere på den fejl, det var at gennemføre fogedforretningen mod
mig uden den nødvendige retskendelse. Det er et brud på Grundloven og Menneskeretskonventionen.

Hvordan kan fogedretten begå en så elementær fejl?

Laserdiskens butikker blev drevet af et anpartsselskab i 2003, da jeg skrev til videobranchen om mine planer om at genoptage parallelimporten. Jeg driver også en personlig virksomhed, og den overtog Laserdiskens butikker og hjemmeside fra anpartsselskabet i 2004. FDVs advokat Niels Bo Jørgensen, der stod bag angrebet, havde ikke kontrolleret, hvem han anlagde sagen mod i 2005. Han gik bare ud fra, at der ikke var sket ændringer siden mit brev til ham fra anpartsselskabet.

Først i efteråret 2006 opdagede FDV, at de havde jokket i spinaten. Fogedretten bør selvfølgelig også sikre, at en fogedforretning gennemføres mod den, der står på rekvisitionen, men Dorete Bager stolede blindt på FDVs advokat og ville ikke engang holde et retsmøde. Så fejlen blev først opdaget efter fogedforretningen. De lod som om, at jeg havde vildledt, og fogedretten "rettede" fejlen med en ny kendelse om den fogedforretning, der allerede var gennemført året før.

Fremstår Laserdisken som et anpartsselskab?

Nej, slet ikke. Laserdisken har været truet af FDV lige siden 1985. Det har altid været vigtigt for mig at have tingene i orden, og jeg har dygtige rådgivere, der sørger for det. Læs f.eks. min revisors vidneerklæring eller mit særlige processkrift om mine informationer om ejerforholdene.

Dommernes problem i retssagen mod mig

Dorete Bager burde selv have kontrolleret sagens parter, og hun burde have holdt et retsmøde. Men nu er hun og FDV i samme båd. Begge har interesse i at give mig skylden for deres egne fejl. Sådan har det været i de forløbne 7 1/2 år. Jeg har mødt 2 gode dommere og 18 ringe dommere. At få en god dommer er som at vinde i lotteriet.

Hans Kristian Pedersen, den 22. marts 2013