An unknown error occurred:
UnexpectedClosure
INCLUDEFORM
!

[/!]
 
0.00 kr
Kurven er tom
Til kassen

Log ind

Nyhedsmail
Følg din ordre
FAQ
Sitemap

Jubilæumsskrift: 25 år med Laserdisken (BOG) Jubilæumsskrift: 25 år med Laserdisken

Udgivet 26. oktober 2010 af Laserdiskens Forlag UPC# 9788798417446

Jubilæumsskrift: 25 år med Laserdisken (BOG) - Klik her for at se billedet i stor størrelse.
Laserdisken (DK)
Pris: 1.00 kr Klik for at lægge i Laserdiskens indkøbskurv.

Varen er på lager
Klik her for leveringstider

Bestil filmen i Laserdisken!

25 år med Laserdisken (2010)

Forfatter: Hans Kristian Pedersen

Sprog: Dansk
Udgivet i Aalborg, Danmark
1. udgave
Format: 296 x 209
36 sider
Tilstand: Mint
Bogtype: Hæftet
Noter
Filmografi
Bibliografi
Index

Film sociology and psychology=> Structure, financing and earnings of the film business
Film sociology and psychology=> Distribution, marketing and reception of film
Film sociology and psychology=> Film censorship and other legal aspects of film

Billedgalleri:

Brugernes bedømmelse:

Antal stemmer: 20

Gennemsnit: 9.6 ud af 10

Du kan også stemme.   


25 år med livet i laser

De første 6 år af Laserdiskens levetid var der vedvarende rygter om, at videobranchen ville lukke forretningen, fordi jeg havde tilladt mig at samarbejde med distributører i England. Det var et uhørt brud på det nagelfaste mono-pol, Foreningen af Danske Videogramdistributører (FDV) havde "tilkæmpet" sig i begyndelsen af 80'erne.
    De sidste 19 år har Laserdisken på et hvilket som helst tidspunkt været involveret i en eller flere retssager, der skyldes monopolernes ønske om at gøre det så svært som muligt at drive uafhængig virksomhed i Danmark.

Jubilæumsskriftet indeholder mange historier fra de 25 år - og tidligere - for eventyret tog sin begyndelse allerede i 1978, da jeg og mine søskende indspillede filmene "Jagten på Dracula" og "Dracula i sneen" på Super-8. Filmene vandt præmie i en stor filmkonkurrence i Foto & Smalfilm og blev senere vist i et af Danmarks Radios børneprogrammer. Successen lagde kimen til den film-interesse, der i løbet af nogle år førte til etableringen af Laserdisken.
    Laserdiskens eksistensgrundlag har altid været, at jeg med Laserdisken vil give danske film-interesserede mulighed for at få oplevelser, de ikke ville få uden Laserdisken. Det var oprindeligt nødvendigt med Laserdiskens indsats for at give danskerne adgang til filmoplevelser i god teknisk kvalitet med respekt for filmkunsten i form af Laserdiscs med film i letterbox-formatet. Siden har det været Laserdiskens ensomme mission at sikre danskerne adgang til de mange fine film, som findes i udlandet, men som ikke er kommercielle nok til en udgivelse herhjemme. Og hvis vi fik lov til det af myndighederne, ville vi bruge mange flere kræfter på at gøre denne hjemmeside mere spændende og indholdsrig til glæde for alle, som holder af film.

Læs Laserdiskens jubilæumsskrift online

Laserdiskens jubilæumsskrift er også et led i den tabu-ramte samfundsdebat om retssikkerhed og den danske form for korruption: Vennetjenester. Du må gerne kopiere det. Jeg vil opfordre dig til at dele jubilæumsskriftet med venner og bekendte. Du kan få adgang til det på 3 måder:

 1. Hent den trykte udgave gratis i Laserdisken eller få det tilsendt mod betaling af porto.
 2. Læs den elektroniske e-book, når det passer dig. Klik her for download af pdf-udgaven.

Angsten for domstolene

To ting har især overrasket mig i de 25 år med Laserdisken:

 1. Pressens og politikernes manglende interesse for kulturministeriets manipulationer.
 2. Styrken af tabuet om domstolenes ufejlbarlighed.

Min største fejl i de 25 år var at tro på domstolenes beskyttelse, da jeg i 1987 begyndte at udleje Laserdiscs. Jeg anede ikke, at domstolene har deres egne motiver til at hjælpe videobranchen med at fastholde deres selvskabte monopol. Jeg vidste heller ikke, at alle er frygteligt bange for at røre ved tabuet om domstolenes ufejlbarlighed. Jeg synes, det er et farligt tabu.
    Det danske samfund har givet domstolene uindskrænket magt uden at have øje for, hvor let det er for dommerne at misbruge den magtposition, de anbringes i. Der er ingen kontrol, men tværtimod en angst for eller modvilje mod at blande sig i domstolenes arbejde, f.eks. med debat eller endog kritik. Det er farligt for demokratiet i den grad at lade sig skræmme af domstolene.
    Laserdiskens jubilæumsskrift har uvurderlig samfundsmæssig betydning som det eneste skrift, der tør dokumentere og forklare en væsentlig årsag til de rekordhøje forbrugerpriser i Danmark.

Politisk indgriben er nødvendig

Domstolene har taget parti til fordel for monopolerne. Højesteret har afvist at behandle det principielle spørgsmål om ophavsretslovens fortolkning. Det betyder, at den internationale industris kontrol med markedet fortsætter uanfægtet.
    Københavns Byret har blokeret for behandlingen af retssagen om de af mine film, som foged-retten beslaglagde for flere år siden, ved at fratage mig retten til at føre sagen selv. Retten i Aalborg har bedt mig hente de nu værdiløse film - uden at nævne, at de er eller var beslaglagt. Dermed er det udelukket, at der kommer til at ske ændringer via de danske domstole.

Der er ikke meget, der tyder på, at politikerne interesserer sig for disse emner, men jeg har orienteret alle Folketingets medlemmer med Laserdiskens jubilæumsskrift og følgende brev:

Aalborg, 24. oktober 2010

Til alle medlemmer af Folketinget

Laserdisken har i 25 år specialiseret sig i at importere filmværker, der ikke bliver udbudt på det danske marked. Det er dels film, der ikke er kommercielle nok til en dansk udgivelse, og dels film, der udgives i bedre teknisk kvalitet i udlandet. Laserdiskens import supplerer de kommercielle danske udgivelser.
    Som uafhængig importør var jeg involveret i ændringen af ophavsretsloven i 2002, da retten til fri import blev afløst af det såkaldte princip om “regional konsumption” i ophavsretslovens § 19. Der var tvivl om de praktiske virkninger af lovforslaget, hvorfor der blev holdt et særligt ekspertmøde. Jeg var med som partsrepræsentant, idet jeg blev inviteret af Kulturudvalget.
    Et enigt Folketing var mod lovændringen, men Kulturministeren beroligede Folketinget med, at ændringen ikke ville påvirke specialimporten af film og musik. Sådan lød det dengang.

Specialimporten er under angreb igen: Også den danske filmskat er truet

Desværre har kulturministeriet skiftet mening. Tusinder af filmklassikere må ikke blive solgt fra danske forretninger som Laserdisken, hvis det står til kulturministeriet. Det går også ud over den danske filmskat, f.eks. den legendariske Carl Th. Dreyers film Jeanne d’Arcs lidelse og død fra 1928, der i forrige måned blev kåret til verdens bedste film på Torontos filmfestival. Den må ikke sælges i Danmark, alene fordi den er udgivet i USA. Læs mere om dette i Laserdiskens jubilæumsskrift.

Efter Højesterets dom: Folketinget er nødt til at tage stilling

Under den afsluttende debat i Folketinget, hvor min virksomhed Laserdisken specielt blev nævnt af kulturministeren, blev det også debatteret, om det var rimeligt, at jeg, en privat borger, skulle føre sag ved EF-domstolen for at opnå, hvad også Folketinget søgte at opnå. Jeg gennemførte den bebudede retssag ved EF-domstolen om lovens gyldighed. Sagen endte med, at der ikke er noget problem, når loven fortolkes rigtigt. Jeg meddelte dette til Kulturudvalget i januar 2007, men kulturministeriet valgte alligevel at håndhæve en mere restriktiv og forkert fortolkning. Jeg anlagde sag om ophavsretslovens fortolkning. Den sag har principiel karakter, sagde Retten i Aalborg og henviste sagen til landsretten.
    I strid med kulturministeriets løfte om at søge det korrekte resultat, kæmpede kulturministeriet med næb og kløer mod en retlig undersøgelse og afgørelse. Trods mit engagement i 2002 og sagen om lovens gyldighed, som jeg førte ved Østre Landsret og EF-domstolen uden problemer, overtalte kulturministeriet Vestre Landsret og Højesteret til at afvise sagen på “manglende retlig interesse”.
    Jeg mener, at De som politiker bør overveje de kulturelle og økonomiske konsekvenser af valget af det, jeg mener er den forkerte fortolkning. De bør også overveje sandsynligheden for, om spørgsmålet på baggrund af Højesterets dom nogen sinde vil få en retlig undersøgelse. Jeg vil forsøge at indbringe afvisningen af en domstolsafgørelse for Den Europæiske Menneskeretsdomstol, men jeg er kun én mand, og det er ikke sikkert, at jeg kan løse alle de kulturelle problemer alene.

Med venlig Hilsen

Hans Kristian Pedersen

Sammen med Laserdiskens jubilæumsskrift vedlagde jeg følgende supplerende dokumentation:

 1. Nordjyske Stiftstidende: Laserdisken stævner kulturministeren, 22/4-2007
 2. Byrettens kendelse vedrørende spørgsmålets principielle karakter, 14/3-2008
 3. Nordjyske Stiftstidende: Minister mod Laserdisken, 15/6-2008
 4. Højesterets dom vedrørende sagens afvisning, 3/5-2010

Bliv orienteret via det elektroniske juridiske tidsskrift Lady Justice

Arbejdet som kulturformidler er vigtigst, men i det omfang jeg får tid til det, orienterer jeg interesserede læsere om politikernes eventuelle reaktioner og retssagernes udvikling. De tre kommende retssager ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol er af særlig betydning:

 1. Min ret til en domstolsafgørelse på tvisten om ophavsretslovens fortolkning
 2. Min ret til at føre retssagen mod Domstolsstyrelsen (om beslaglæggelsen m.v.)
 3. Spørgsmålet om Domstolsstyrelsens (in)habilitet i sagen mod Domstolsstyrelsen


Brugerne skriver om Laserdiskens jubilæumsskrift:

Anmeldt af Det Burde Være forbudt At Sælge VHS :) Og Snart Dvd'er, Aalborg SØ 31. december 2010
det har virkelig været nogle dyre film, retssagsomkostninger der har kostet mere end ½ million kr..

Anmeldt af Thomas Aquinas, Værløse 7. november 2010
En æra er forbi
Det er ikke uden en vis beklemthed at jeg konstaterer at butikken i København om en måneds tid lukker ned. Selvom det naturligvis ikke kommer helt bag på mig, så føler jeg alligevel en del harme over det også fordi jeg kun har gode oplevelser at tænke tilbage på - også i butikken i Århus hvor jeg kom en del for en ti år siden følte jeg altid var så hyggelig at købe film og der var altid god stemning og fin betjening. Jeg vil ikke sige så meget om de helt urimelige forhold der herhjemme umuliggør, at de mennesker der ønsker at være egentlige kulturformidlere - og ikke bare gemene købmænd - må kæmpe for deres sag, mens profitmagerne har kronede dage og tilmed hjælpes på vej. Men det er jo verdens gang og vi ser det overalt hver dag. Heldigvis er dette jo ikke et farvel til gutterne bag Laserdisken, selvom det da er trist ikke at skulle slå vejen forbi Sankt Peders Stræde mere.
Jeg ønsker jer alle fortsat god vind med jeres fortrinlige arbejde!

Anmeldt af Svend Erik, Løkken 5. november 2010
Hatten af
Hatten af for drengene i Laserdisken. I har vist vejen til bedre billedkvalitet, givet mulighed for mere filmbegejstring, vist bredden i verdensfilmen, skabt et inspirerende diskussionsforum - og frem for alt peget på nogle helt urimelige forhold i branchen, som desværre ikke kommer ganske bag på mig, men som I bringer frem i lyset. Mærkeligt - og uheldigvis symptomatisk - at ingen journalister kan hidse sig op over de uhyrligheder, I påpeger. Om ikke andet, er det lykkedes jer at vise, at bananrepublikker ikke kun er et fænomen, der hører varme egne til.
Tak for jubilæumsskriftet - og til lykke med jubilæet - og til lykke med, at I har holdt fast i en drøm så længe. Der kommer et bidrag til retssagskontoen.

PS. Hvor ville det være frigørende, hvis blot én dansk politiker ville fortælle, hvorfor det er OK, at vi ikke må købe Dreyers fil på DVD i Danmark!?

Anmeldt af Diojr, Aarhus N 4. november 2010
Nok må være nok
Ligesom Keekii må jeg indrømme at jeg - efter netop at have læst Jubilæumsskriftet færdigt - sidder med en noget mærkelig smag i munden.

Jeg stiftede bekendtskab med Laserdisken for en del år tilbage (mere end 10 hvis jeg husker ret), hvor jeg, efter at have søgt på nettet af flere omgange, endelig fandt den film jeg havde left efter.

Jeg er ikke filmelsker som sådan, og har faktisk kun én gang siden handlet hos Laserdisken.

Jeg er utroligt glad for at have modtaget brevet fra jer, og vil så godt som jeg kan, støtte jer i den helt urimelige kamp i fører (og har ført) for os allesammen. Tak for en indsigt i butikkens historie, og tak for at tage kampen op - også selvom det eventuelt måtte ende med at være forgæves.

Anmeldt af Keekii, Solrød Strand 3. november 2010
Blev virkelig rørt
Jeg må sige at jeg er chokeret over den måde en lille selvstændig butik som Laserdisken har været så meget igennem og været på kanten af en nedlukning så mange gange.
Jeg troede at Danmark var mere demokratisk og retfærdigt sted end det lader til. Men igen viser det sig jo for at vi alle er blevet godt og grundigt snydt.

Jeg har altid været utilfreds med det snævre filmudvalg vi har måttet døje med så længe og respekterer virkelig Hans Kristian Pedersen for at han har villet gøre noget ved det og har kæmpet for alle os filmelskere.

Jeg håber virkelig at dette jubilæumsskrift vil åbne øjnene for mange danskere, ligesom den åbnede mine!

Anmeldt af Tiggara, Slagelse 27. oktober 2010
Loyalitet er en gunst.
Loyalitet er en gunst et most der driver os mennesker, hver dag, timer, måneder, år for loyalitet os til at yde 90 til 100% støtte til de mennesker vi holder allermest af, men med det viser vi ikke kun vores støtte og opbakning, hvad end det er en bedste ven, kæreste eller et familie medlem, så viser vi også gå påmod viljestryke i dagligdagens tromme rum og at vi er angærseret og følsomme mennesker og at der hviler et ansvar på at holde livets hjul kørene, her taler jeg om at vi bør alle stå sammen i kampenshede for at vinde over den danske monopols uretlighed over for danskernes selv valg og retten til at købe den film vi ønsker os at se i vores eget hjem, det er kort sagt urørt at andre i folketinget skal blive ved med at bestemme over os, i så fald hvor fanden er friheden i danmark ?.

Så støt laserdisken i kampenshede og doner et par kroner eller 2 og køb bogen 25 år med laserdisken eller download den, for den giver virkelig stof til eftertanke, jeg vil vise min loyalitet fordi laserdisken har givet mig muligheden for at skaffe film hjem som jeg aldrig troet jeg ville få fingerne i, og spørgsmålet er så bare vil i havde den mulighed ?


Ret din egen anmeldelse af Laserdiskens jubilæumsskrift - klik her

Start en debat om Laserdiskens jubilæumsskrift - klik her

Klik her for print-venlig udgave

 
Tlf: (+45) 98 13 22 22      mail@laserdisken.dk      CVR: 10 19 42 45